Hennep in de Tweede Kamer

Hennep in de Tweede Kamer: inkomenssubsidie

Goed nieuws voor de hennepsector! Het wordt binnenkort nog aantrekkelijker voor boeren om hennep te gaan verbouwen: door hennep als gewas op te nemen in hun teelt voldoen boeren binnenkort aan hun milieuprestatie waardoor zij aanspraak kunnen maken op inkomenssubsidie.

In een brief aan (voormalig) Staatssecretaris Dijksma, heeft brancheorganisatie Vlas en Hennep.NL zich sterk gemaakt voor het telen van industriële hennep. De organisatie verwijst hierin naar het feit dat hennep zonder gewasbeschermingsmiddelen kan worden verbouwd. Ook vraagt hennep gedurende de groei geen verdere teeltwerkzaamheden, het gewas wordt met rust gelaten en is om die reden een goede schuilplaats voor dieren. Deze brief heeft de Tweede Kamer bereikt (zie link onderaan), waarna er overleg heeft plaats gevonden met het ministerie van Economische Zaken. Vervolgens heeft Dijksma het voorstel van Vlas en Hennep.NL overgenomen.

Om aanspraak te maken op inkomenssubsidie, moeten boeren aan een milieuprestatie voldoen, bijvoorbeeld door het invoeren van biologische landbouw. De meeste boeren echter, zaaien na de hoofdteelt een groenbemester. Door hennep te telen is er behoud van biodiversiteit en kan de boer tevens een nieuwe bron van inkomsten aanboren. De boer is verplicht om een contract aan te gaan met een hennepverwerker. Op die manier wordt zeker gesteld dat het product dat de boer teelt, wordt verwerkt in duurzame grondstoffen, die minerale grondstoffen zoals aardolie kunnen vervangen.

Net voor de kerst is er contact geweest tussen Staatssecretaris Van Dam en de Europese Commissie (EC). De EC legt momenteel de laatste hand aan een reactie aan Nederland die vermoedelijk in februari verzonden zal worden. De verwachting is dat de EC het Nederlandse voorstel zal goedkeuren. De boer kan dan zijn milieuprestatie leveren door 17% van zijn oppervlakte te betelen met hennep.

Inmiddels werkt Vlas en Hennep.NL samen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) aan een certificatieschema, waarmee de boer het ‘bewijs’ wordt geleverd dat hennep zonder gewasbeschermingsmiddelen kan worden geteeld.

Volgens de secretaris van Vlas en Hennep.NL David Kasse zal dit alles niet meteen leiden tot een vergroting van het aantal hectare hennep in Nederland. “Er moet rekening worden gehouden met de afzet en hennep is nog steeds een dure teelt”, klinkt het. Toch blijft Kasse positief: “de basis is breder dan 10 jaar geleden. Er zijn nieuwe toepassingen gevonden, bijvoorbeeld voor het blad. Dat was vroeger niet. Dit zorgt voor een nieuwe poot onder de bedrijfstak.”

De Nederlandse brancheorganisatie Vlas en Hennep.NL werd in 2014 (officieel 2015) opgericht, na het opheffen van het Productagentschap Akkerbouw. “Een beetje vreemd misschien: een nieuwe organisatie voor zulke oude gewassen”, merkt David Kasse nuchter op. Hij doelt hiermee op het feit dat Nederland een lange geschiedenis kent in het verbouwen van vlas en hennep. De aanleiding voor de oprichting van de nieuwe vereniging was de opheffing van het productschap en de Commissie Vlas en Hennep, die daarvan deel uitmaakte.

De organisatie behartigt de belangen van vlas- en henneptelers, zet zich in voor bedrijven die vlas en hennepproducten toepassen, en is tevens een aanspreekpunt voor dienstverlenende bedrijven, onderzoeksinstituten en overheden. Vlas en hennep wil meedraaien met internationale verbanden en is lid van de internationale organisatie CELC (Confédération Internationale du Lin et du Chanvre) en de EIHA (European Industrial Hemp Association).

Het budget van ongeveer 130.000 euro per jaar wordt besteed aan promotie en onderzoek van vlas- en hennepproducten. Wat betreft promotie gaat het grootste deel nog naar de vlasteelt: zo doet de vereniging mee in een nieuw internationaal programma met de Franse naam Ultralin en de Engelse naam So Linen.

Op gebied van vlas doet de organisatie onderzoek naar het verbeteren van gewasbeschermingsmiddelen. Een dergelijk onderzoek is niet nodig voor hennep, omdat dit gewas hier immers zonder kan!

Link: Kamerbrief

logo vlasenhennep