Missie

Hennep op de kaart zetten, dat is wat de Hemp Collective beoogt. Dit krachtige gewas kan duurzaam verbouwd worden en is een grondstof voor mooie, gezonde producten. Daarmee vormt hennep een goed alternatief voor vele niet-duurzame grondstoffen die nu gebruikt worden. De Nederlandse hennepmarkt is aan het groeien, maar het gebruik van hennep in de dagelijkse praktijk blijft echter nog sterk achter bij wat er op basis van gezondheids- en milieuoverwegingen te verwachten valt.

Inmiddels is er een groeiend aantal kleine ondernemers die hennep als grondstof gebruiken voor o.a. kleding, cosmetica en voedingsproducten. Zij stuiten echter op de onbekendheid die hennep in de markt geniet en de negatieve associatie met marijuana. Elk van deze ondernemers is zelf bezig om de waarde van hennep-producten aan de consument uit te leggen, en daarmee de vaak iets hogere prijs te verantwoorden, die de producten gezien de nog kleine schaal hebben.

Daarnaast is er groeiende interesse van verschillende industrieën en ontwerpers om meer hennep in hun producten te gebruiken. We staan dus aan de vooravond van de Comeback van hennep. Om dit te stimuleren en de potentie van hennep aan de man te brengen is de Hemp Collective opgericht. Onze drie hoofdactiviteiten zijn:

– Centraal informatiepunt bieden voor alles dat met hennep te maken heeft in Nederland
Door een website en social media kanalen
In de toekomst door een fysieken ‘Hennep Hub’

– Bekendheid bij consumenten vergroten over de voordelen van hennep producten
Door het organiseren van maandelijkse Hemp Meetups, waar steeds weer een andere toepassing van hennep centraal staat
Door hennep op beurzen en evenementen onder de aandacht te brengen

– Hennep op de kaart zetten bij verschillende industrieën en het gebruik ervan stimuleren
Door specifieke voorlichting en educatie te geven aan verschillende industrieën