De voordelen

Duurzame groei 
De hennepplant is voor uiteenlopende redenen interessant om op grote schaal te gaan verbouwen. Een belangrijk aspect betreft de duurzame groei en teelt. De hennepplant is in de eerste plaats zeer snelgroeiend. Hij groeit wel drie meter in 100 dagen tijd. Ook is hennep, vanwege zijn dicht gebladerte en hoge plantdichtheid, zeer effectief in het natuurlijk bestrijden van hardnekkig onkruid. Dit maakt hennep erg geschikt als rotatiegewas en zorgt ervoor dat boeren minder pesticiden hoeven te gebruiken. Hennep zelf heeft namelijk ook geen pesticiden en kunstmest nodig om goed te kunnen groeien. Daarnaast put de hennepplant de voedingsstoffen in de grond niet uit, verdringt parasieten en gaat met haar diepe wortels (tot wel twee meter in de grond) erosie tegen. Hennep is ook interessant voor het tegengaan van klimaatverandering. De plant haalt namelijk meer dan vier keer zoveel CO2 uit de lucht als de meeste bomen.

Voordelen Hennep

 www.biofiba.com/documents/Hemp-Facts.pdf
 www.pateo.nl/Dutch/hennep.htm

Grondstof voor circulaire en biobased economie
Voordelen Circulair economy hennepHennep is een natuurlijk gewas dat geen chemische toevoegingen of bewerkingen vereist. Door zijn verscheidene positieve eigenschappen kan de plant een belangrijke bijdrage leveren aan de biobased economie. Hennep draagt in potentie bij aan lokale productie van biobased grondstoffen voor lokale markten, waardoor kringlopen zich lokaal kunnen sluiten. Zo wordt ook de circulaire economie gefaciliteerd. Binnen de circulaire economie worden de biologische en technische cyclus onderscheiden. Vrijwel alle hennep-toepassingen vallen binnen (een van) deze cycli. Zo is hennepvoeding direct te scharen binnen de biologische cyclus en vallen de materialen gemaakt van hennep veelal binnen de technische cyclus. Veel van deze materialen zoals hennep textiel en ‘hempcrete’ (beton gemaakt van hennep) lenen zich door hun sterke eigenschappen goed voor hergebruik, met minimaal verlies aan kwaliteit. Hierdoor kan de afvalfase van deze producten uitgesteld worden.

Anderzijds is hennep een natuurlijk materiaal dat gemakkelijk kan worden opgenomen in de bodem en deze verrijkt met zijn voedingsstoffen. Hennep-producten kunnen na gebruik dus zonder vervuiling te veroorzaken aan de natuurlijke kringloop worden teruggegeven. Wanneer we meer producten ontwerpen die hennep bevatten zullen we in staat zijn afval voor een deel uit te faseren.

Fytoremediatie
Bodemsanering met hennep leidt tot sterke verbetering van de bodemkwaliteit en zorgt voor een groenere sociale omgeving. Dit levert een grotere biodiversiteit, vastlegging van CO2, ondersteuning van ecosysteemdiensten, verhoogde belevingswaarde en een versterking van het imago van de grondeigenaar op. Hennep is erg geschikt voor deze zogenaamde ‘fytoremediatie’, waarbij de plant verschillende gifstoffen en zware metalen uit de bodem, water en lucht haalt. Hennep wordt momenteel zelfs gebruikt om de verontreinigingen op te ruimen in het gebied waar de nucleaire ramp van Chernobyl heeft plaatsgevonden.Voordelen Hennep fytoremediatie